ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Дата останнього оновлення – 16 квітня 2021 року

БУДЬ ЛАСКА, ПРОЧИТАЙТЕ УВАЖНО ЦЮ ПОЛІТИКУ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ, ОСКІЛЬКИ ВОНА ВПЛИВАЄ НА ВАШІ ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ.

Дана Політика Конфіденційності є самостійним юридичним документом. Ваші права та обов’язки при використанні програмного додатку LuxPay (далі за текстом – Програмний додаток) та/або Інформаційної системи, реалізованої через користувацький інтерфейс Програмного додатку (далі за текстом – Інформаційна система), також визначаються (можуть бути визначені) наступними документами: УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ, ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ПЕРЕДАЧІ РЕКВІЗИТІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК, іншими угодами (публічними офертами) та/або застереженнями, про наявність яких ми повідомляємо Вас за допомогою нашого Програмного додатку та/або в інший спосіб. Дана Політика Конфіденційності може містити посилання на будь-який вищезгаданий документ. Відсутність одного документу або всіх вказаних документів не впливає на дійсність даної Політики Конфіденційності.

РОЗДІЛ 1 – ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Ця Політика Конфіденційності регулює умови конфіденційності використання Програмного додатку та Інформаційної системи, встановлює загальні правила збору, обробки, розкриття, використання та зберігання персональних даних Користувача Власником (оператором) Програмного додатку.

Ми дотримуємось всіх юридичних вимог для захисту Вашої конфіденційності. Наша Політика Конфіденційності є публічною угодою, що урегульовує питання того, яку саме Вашу інформацію Ми будемо збирати при використанні Вами Програмного додатку та/або Інформаційної системи, як інформація буде використана, та як Ми будемо розкривати її та захищати.

КОЖЕН КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН УВАЖНО ПРОЧИТАТИ ТА ДОТРИМУВАТИСЬ ЦІЄЇ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ.

Використовуючи Програмний додаток та/або Інформаційну систему Ви підтверджуєте, що надали згоду щодо всіх умови цієї Політики Конфіденційності. Якщо Ви не згодні з даною Політикою Конфіденційності взагалі або частково, то Ви повинні відмовитись від використання Програмного додатку та/або Інформаційної системи. Використовуючи Програмний додаток та/або Інформаційну систему, Ви погоджуєтесь та надаєте свою згоду на збір, обробку і передачу нами Ваших персональних даних.

Ви надаєте та гарантуєте Нам право на обробку Ваших персональних даних, включно з правом на здійснення наступних заходів для обробки Ваших персональних даних (повністю або частково автоматизованих): зберігання, реєстрація, зміна, відновлення та видалення. Також, Ви погоджуєтесь, що Ваші персональні дані включені в базу персональних даних і будь-яке додаткове повідомлення щодо цього не потрібне.

РОЗДІЛ 2 – ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. У цій Політиці Конфіденційності наступні терміни мають значення, що наведені нижче:

2.1.1. Програмний додатокце програмне забезпечення, яке розповсюджується (просувається) під комерційним найменуванням «LuxPay» та призначене для використання кінцевими користувачами з метою реалізації задекларованих функцій Програмного додатку.

2.1.2. Інформаційна система – це інформаційний сервіс, пов'язаний з ним Програмний додаток та/або інше програмне забезпечення, що разом та/або окремо надають (можуть надавати) Користувачам можливість: знайти найближчу «автомийку LuxWash»; отримати інформацію про перелік послуг та акційні пропозиції «автомийки LuxWash»; здійснити безготівкову оплату послуг; отримати бонуси після використання послуг.

2.1.3. Особисті дані​ або Персональні дані означає будь-яку інформацію, що може бути безпосередньо пов’язана з конкретною особою та може бути використана для її ідентифікації. Ураховуючи норми законодавства України у сфері захисту персональних даних, Ми не вважаємо, що персональні дані включають інформацію, яка є анонімною та не ідентифікує конкретного користувача.

2.1.4. Контролер (власник персональних даних) означає особу, що визначає цілі та засоби обробки персональних даних.

2.1.5. Розпорядник персональних даних означає фізичну або юридичну особу, яка обробляє персональні дані від імені Контролера.

2.1.6. Власник або Оператор або “Ми” (наш, нас) означає ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ВЕНДІНГОВІ СИСТЕМИ» (місцезнаходження: Україна, м. Львів, вул. Угорська 14, 79034), яке володіє (користується) відповідними правами на об’єкти інтелектуальної власності – Програмний додаток та/або Інформаційну систему.

2.1.6.1. Оператор також є особою, яка визначає цілі та засоби обробки персональних даних, та особою, яка обробляє персональні дані. Оператор є Контролером та Розпорядником персональних даних у значенні, наведеному в пунктах 2.1.4. та 2.1.5. цієї Політики Конфіденційності. Разом з тим, особою, що виконує функцію Розпорядника персональних даних, окрім Оператора, може бути і інша особа, що обробляє персональні дані від імені Оператора, як Контролера.

2.2. Інші терміни та визначення, використанні у даній Політиці Конфіденційності слід розуміти відповідно до УМОВ ВИКОРИСТАННЯ (у разі наявності), якщо інше не зазначено в цій Політиці Конфіденційності.

 

РОЗДІЛ 3 – ​ІНФОРМАЦІЯ, ЩО ЗБИРАЄТЬСЯ ТА ОБРОБЛЯЄТЬСЯ

3.1. Користувач (Ви) дає нам свою згоду надати на наш запит інформацію (включаючи персональні дані), що ми, на наш власний розсуд, вважатимемо необхідними для дотримання будь-яких законів і правил, а також виконання запитів і законних вимог державних органів та їх посадових осіб.

3.2 Технічними (програмними) засобами нашого Програмного додатку та/або Інформаційної системи можуть збиратися такі персональні дані: ім’я, прізвище, email, номер телефону, дата народження та стать Користувача. ВИ (КОРИСТУВАЧ) НАДАЄТЕ СВОЮ ДОБРОВІЛЬНУ ТА БЕЗЗАПЕРЕЧНУ ЗГОДУ НА ЗБІР ТА ОБРОБКУ НАМИ ВКАЗАНИХ ПЕРСОНАЛЬНИХ ТА ІНШИХ ДАНИХ, А ТАКОЖ ЇХ ПЕРЕДАЧУ ТРЕТІМ ОСОБАМ З МЕТОЮ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ, ТА ЇХ НАЛЕЖНОЇ РОБОТИ.

3.3. Будь-які сумніви щодо дійсності, достовірності та справжності наданих Вами даних вважаються вагомою причиною для відмови Вам у доступі до нашого Програмного додатку, Інформаційної системи та/або пов’язаних сервісів.

3.4. Ви гарантуєте, що будь-яка інформація, надана Вами, є дійсною, актуальною, повною та точною.

3.5. Дані, які збираються (можуть збиратися) з усіх користувачів, включаючи незареєстрованих: ми збираємо дані з працюючого Програмного додатку і використовуємо інформацію, надану нам Вами, надіслану нам Вашим комп’ютером, мобільним телефоном, будь-яким іншим пристроєм, що може містити Вашу IP адресу, інформацію щодо пристрою, включаючи, проте не обмежуючись цим, ідентифікатор, назву, тип, операційну систему, інформацію щодо мобільного зв’язку та стандартну інформацію веб-журналу, наприклад, тип браузеру, сторінки до яких Ви мали доступ на нашому Програмний додатокі та/або в Інформаційній системі. Коли Ви використовуєте пристрої з підтримкою місцезнаходження на нашому Програмний додатокі та/або в Інформаційній системі, Ми також можемо збирати дані геолокації або використовувати різноманітні шляхи визначення місцезнаходження такі, як дані датчика з Вашого пристрою, які можуть, наприклад, надавати дані на сусідніх точках доступу Wi-Fi. Ви (користувач) надаєте свою добровільну та беззаперечну згоду на передачу таких персональних даних третім особам з метою реалізації функцій Програмного додатку та/або Інформаційної системи та їх належної роботи.

3.6. Ми також збираємо та зберігаємо таку інформацію: запити Користувача до служби підтримки стосовно роботи Програмного додатку та/або Інформаційної системи і пов’язаних з нею послуг, також інші питання та подібні запити користувачів.

3.7. ВИ ПОГОДЖУЄТЕСЬ З ТИМ, ЩО ВАШІ ОСОБИСТІ ДАНІ МОЖУТЬ БУТИ ОБРОБЛЕНІ ТА ЗБЕРЕЖЕНІ НАМИ АБО НАШИМИ КОНТРАГЕНТАМИ  ПРОТЯГОМ ПЕРІОДУ, ЩО НЕОБХІДНИЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАДАЧ, ЯКІ ВИПЛИВАЮТЬ З ФУНКЦІОНАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ПРОГРАМНОГО ДОДАТКУ ТА/АБО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ.

 

РОЗДІЛ 4 – ЯК МИ ВИКОРИСТОВУЄМО ВАШІ ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Ми використовуємо надану Вами інформацію наступним чином:

4.1. Ми збираємо лише ті персональні дані Користувача, які необхідні для правильного використання Програмного додатку та/або Інформаційної системи. Зокрема, Ми використовуємо Ваші дані для:

§  адміністрування Програмного додатку та/або Інформаційної системи, реалізації функцій Програмного додатку та/або Інформаційної системи, у тому числі у взаємодії зі сторонніми сервісами третіх осіб, про наявність яких Користувач повідомляється засобами Інформаційної системи (через інтерфейс Інформаційної системи);

§  надання послуг, розробки нових товарів і послуг;

§  персоналізації Програмного додатку та/або Інформаційної системи для Вас;

§  надсилання Вам адміністративних, технічних повідомлень та підтримки;

§  спілкування з Вами щодо товарів, послуг, рекламних акцій, заходів та інших новин та інформації, які, на Нашу думку, будуть Вам цікаві;

§  об’єднання і систематизації персональних даних;

§  моніторингу та аналізу трендів і діяльності, пов’язаних з використанням Програмного додатку та/або Інформаційної системи, та/або пов’язаних послуг;

§  надання ваших даних нашим контрагентам (підрядникам) з метою реалізації функцій Інформаційної системи;

§  надання третім сторонам статистичної інформації щодо наших користувачів (така інформація не є достатньою для ідентифікації окремих користувачів);

§  виявлення та запобігання незаконним діям, захисту прав і майна Власника Програмного додатку та/або Інформаційної системи, а також інших осіб;

§  перевірки дій користувача на відповідність УМОВАМ ВИКОРИСТАННЯ, що регулюють порядок використання Програмного додатку та/або Інформаційної системи.

4.2. Власник Програмного додатку та/або Інформаційної системи є єдиним Контролером та Розпорядником даних, за винятком випадків, коли для Власника Програмного додатку та/або Інформаційної системи існує об’єктивна необхідність контролювати/обробляти інформацію через контрагентів.

 

РОЗДІЛ 5 – ​ЗБЕРІГАННЯ ТА ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

5.1. Власник зобов'язується докладати будь-які розумні зусилля та дії, передбачені чинним законодавством, для зберігання Ваших персональних даних у таємниці за допомогою, зокрема (але не обмежуючись ними) firewall (брандмауер) та кодування даних, контролю фізичного доступу до Наших центрів обробки даних та контролю санкціонованого доступу до інформації (що розроблені відповідно до чинного законодавства та нормативних актів), санкціонований доступ до персональних даних лише для тих працівників або підрядників, які вимагають їх для виконання своїх обов'язків чи службових обов'язків.

5.2. Персональні дані Наших користувачів зберігаються і обробляються на серверах в Україні та призначені в першу чергу для користувачів з України. Якщо Ви користуєтесь Програмний додатоком та/або Інформаційною системою з країн Європейського Союзу, Азії або будь-якого іншого регіону, де закони або правила, що регулюють збір, використання та розголошення персональних даних, відрізняються від українських законів, то будь ласка, майте на увазі, що використовуючи Програмний додаток та/або Інформаційну систему та/або наші послуги, які регулюються законодавством України, цією Політикою Конфіденційності та УМОВАМИ ВИКОРИСТАННЯ (у разі наявності), Ви передаєте свої персональні дані в Україну, і Ви погоджуєтесь на цю передачу.

5.3. Ми залишаємо за собою право зберігати, обробляти та передавати Ваші персональні дані на наші сервери у різних юрисдикціях, де розташовані наші потужності або постачальники послуг. Також персональні дані можуть оброблятися працівниками, які працюють для Нас або для одного з Наших постачальників послуг. Персонал може займатися виконанням Наших послуг та/або обробкою Вашої інформації та надавати допоміжні послуги. Надсилаючи свої особисті (персональні) дані, Ви погоджуєтеся з їх передачею, збереженням та/або обробкою. Ми будемо вживати всіх необхідних заходів для забезпечення того, щоб Ваші особисті дані було оброблено надійно та відповідно до цієї політики. Треті сторони можуть бути розташовані в інших країнах, де закони про обробку персональних даних можуть бути менш суворими, ніж у Вашій країні. Час від часу персональні дані можуть також зберігатися в інших місцях, і в таких випадках ми гарантуємо, що персональні дані будуть зберігатися та оброблятися з належним рівнем догляду та безпеки.

 

РОЗДІЛ 6 – ТРЕТІ СТОРОНИ І ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ КОРИСТУВАЧА

6.1. Ми можемо поширювати (передавати) персональні дані користувачів:

§  нашим контрагентам, котрі допомагають Нам з бізнес-операціями, та третім особам з метою реалізації можливостей (функцій) Інформаційної системи, які залежать від сервісів, служб та/або послуг таких третіх осіб;

§  нашим банківським партнерам;

§  компаніям, з якими Ми плануємо об’єднатись або які плануємо придбати (в такому випадку Ми вимагатимемо, щоб новостворений суб'єкт господарювання дотримувався даних умов щодо Ваших особистих даних);

§  правоохоронцям, державним органам або іншим третім сторонам, у випадку необхідності, за належним запитом та/або судовим рішенням; або коли Ми переконані, що розголошення персональних даних необхідне для запобігання фізичної шкоди або фінансових втрат, то повідомляємо про підозру незаконної діяльності, або для розслідування будь-якого порушення цієї Політики Конфіденційності;

§  контрагентам для обробки персональних даних та/або підрядникам, співпрацюючим з Нами, чиї послуги потрібні Нам з практичної точки зору, наприклад для реалізації функцій Програмного додатку та/або Інформаційної системи;

§  іншим третім особам тільки за Вашою попередньою згодою чи вказівкою.

 

6.2. В інших випадках ми не надаємо Ваші особисті дані без Вашої згоди.

 

РОЗДІЛ 7 – ІНТЕГРАЦІЯ ПОСЛУГ ТА ПОСИЛАНЬ ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ

7.1. Наш Програмний додаток та/або Інформаційна система може містити посилання до/з веб-сайтів та/або програмних додатків мережі Наших партнерів, рекламних агентств та філій (що включають, проте не обмежуються, веб-сайтами, на яких рекламується наш Програмний додаток). Якщо Ви перейдете за посиланням будь-яких з цих веб-сайтів та/або програмних додатків, то майте на увазі, що ці сайти та/або сервіси, мають свою власну Privacy Policy (Політику Конфіденційності), і що Ми (Власник) не несемо жодної відповідальності або зобов’язання за такими публічними угодами. Ми також не несемо відповідальність за будь-які особисті дані, які можуть бути отримані через ці веб-сайти або сервіси. Будь ласка, перевірте ці правила, перш ніж надсилати свої особисті дані на (через) стороні веб-сайти або сервіси.

 

РОЗДІЛ 8 – ПОЛІТИКА СТОСОВНО ОСІБ ВІКОМ ДО 18 РОКІВ

8.1. Програмний додаток та пов’язані з ним сервіси не призначені для осіб молодше 18 років, тому ми свідомо не збираємо персональні дані таких осіб. Якщо ви молодше 18 років, будь ласка, не намагайтеся самостійно заповнювати форми та/або анкети у нашому Програмному додатку та/або відправляти нам інформацію про себе. Якщо ми дізнаємося, що зібрали персональні дані від особи віком до 18 років, ми видалимо цю інформацію якомога швидше.

 

РОЗДІЛ 9 –​ ​ЗБЕРІГАННЯ ІНФОРМАЦІЇ

9.1. У відповідності з чинним законодавством і, за необхідності надання послуг Нашим Користувачам, Ми можемо зберігати Ваші особисті дані. Ця вимога обумовлена необхідністю дотримання юридичних зобов'язань та вирішення можливих суперечок. Ми можемо зберігати Ваші особисті дані доти, доки Ваш обліковий запис буде активним та/або наші відносини з Користувачем не будуть остаточно припинені. Ваші особисті дані можуть зберігатись і протягом більшого періоду – до того часу, поки така інформація залишатиметься незамінною дня нас, у тому числі для вирішення будь-яких питань, що можуть з’явитися пізніше.

 

РОЗДІЛ  10 – ​БЕЗПЕКА

10.1. Ми використовуємо відповідні електронні та процедурні заходи для захисту конфіденційності інформації, яку Ви надаєте Нам, від втрати, неправильного використання, розголошення, зміни та знищення.

10.2. БУДЬ ЛАСКА, ПРИЙМІТЬ ДО УВАГИ, ЩО ПЕРЕДАЧА ДАНИХ АБО ІНФОРМАЦІЇ (ВКЛЮЧАЮЧИ ПЕРЕДАЧУ ДАНИХ ЕЛЕКТРОННОЮ ПОШТОЮ) ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ АБО ІНШІ ПУБЛІЧНО ДОСТУПНІ МЕРЕЖІ НЕ Є СТОВІДСОТКОВО ЗАХИЩЕННОЮ. МАЙТЕ НА УВАЗІ, ЩО МИ НЕ НЕСЕМО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА БЕЗПЕКУ БУДЬ-ЯКОЇ ПЕРЕДАЧІ ІНФОРМАЦІЇ (В ПРОЦЕСІ ТАКОЇ ПЕРЕДАЧІ) ЧЕРЕЗ ІНТЕРНЕТ.

10.3. Ви зобов’язуєтесь ретельно ознайомитись з рекомендаціями технічного та організаційного характеру, які надаються Власником (або його представником) через Програмний додаток та/або вбудованими засобами Інформаційної системи, щодо заходів забезпечення належної інформаційної безпеки Ваших даних та даних про інших осіб. Ви зобов’язуєтесь дотримуватись таких рекомендації.

 

РОЗДІЛ ​11 –​ ​ ОНОВЛЕННЯ ТА ЗМІНИ ДО ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

11.1. Ми залишаємо за собою право в будь-який час модифікувати або вносити зміни до цієї Політики Конфіденційності. Ви зобов’язані регулярно переглядати цю Політику Конфіденційності. Факт використання Вами нашого Програмного додатку та/або Інформаційної системи означає Вашу згоду на прийняття будь-яких можливих змін, доповнень, поправок та оновлень.

 

РОЗДІЛ 12 – ВАШІ ПРАВА ЯК СУБ’ЄКТА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

12.1. Ви, як суб'єкт Персональних даних, маєте всі права передбачені положеннями статті 8 Закону України «Про захист персональних даних». Ви погоджуєтесь з тим, що реалізація Ваших прав відбувається з урахуванням приписів цієї Політики Конфіденційності. У пунктах 12.2. та 12.3. цієї Політики Конфіденційності наведено спосіб реалізації деяких з Ваших прав, передбачених положеннями Закону України «Про захист персональних даних».

12.2. Як видалити Ваші персональні дані?

У Вас є право вимагати виправлення Ваших Персональних даних, їх оновлення, повного видалення або видалення неправильних та/або неточних даних шляхом надсилання листа на адресу електронної пошти (email) – un.terminal@gmail.com. Разом з тим, Ваш запит з такою вимогою має бути обумовлений використанням Програмного додатку та/або Інформаційної системи, а також Нашими юридичними обов’язками перед Вами.

12.3. “Як заборонити обробку Ваших Персональних даних, якщо Ви попередньо надали дозвіл на їх обробку? Як отримати Ваші Персональні дані зібрані Нами?

Якщо Ви бажаєте заборонити обробку Персональних даних або отримати Ваші Персональні дані забрані Нами, Ви можете відправити відповідний запит на адресу електронної пошти (email) – un.terminal@gmail.com.

 

РОЗДІЛ 13 – ЗВОРОТНІЙ ЗВ’ЯЗОК

13.1. Якщо Ви маєте будь-які інші питання стосовно цієї Політики Конфіденційності, будь ласка, зв'яжіться з Нами – un.terminal@gmail.com.

 

ДОДАТОК №1

«ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ ПЕРЕДАЧІ РЕКВІЗИТІВ ПЛАТІЖНИХ КАРТОК»

При оплаті наших послуг банківською карткою, обробка платежу (включаючи введення номеру картки) відбувається на захищеній сторінці процесингової системи. Дані платіжної картки передаються провайдерам платіжних сервісів тільки у зашифрованому вигляді і не зберігаються нами. Це означає, що ваші конфіденційні дані (реквізити картки, реєстраційні банківські дані) не надходять до нас, їх обробка повністю захищена і ніхто не може отримати банківські дані клієнта через наш Програмний додаток та/або реалізований через нього сервіс.

При роботі з картковими даними застосовується стандарт захисту інформації, розроблений міжнародними платіжними системами Visa та Master Card – Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), що забезпечує безпечну обробку реквізитів власника банківської картки. Застосовувана технологія передачі даних гарантує безпеку проведення операцій з банківськими картками шляхом використання протоколів Secure Sockets Layer (SSL) та інших методів.